Actievoorwaarden en spelregels win- en reviewacties

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle win- en reviewacties van koffievoordeel.nl & koffiemarkt.be (hierna koffievoordeel.nl). Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

1. Win en reviewacties worden uitgeschreven door koffievoordeel.nl, onderdeel van e-Luscious B2C B.V. gevestigd te Gorredijk. Op win- en reviewacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u actieartikel heeft aangekocht, een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Dit is afhankelijk van het actiemechanisme.

Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. Koffievoordeel.nl kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal koffievoordeel.nl hiervoor zorg dragen

14. Medewerkers van koffievoordeel.nl zijn uitgesloten van deelname.

15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door koffievoordeel.nl voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Koffievoordeel.nl.

17. Koffievoordeel.nl handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Koffievoordeel.nl Klantenservice via: 030 – 320 0092 of per e-mail via: contact@koffievoordeel.nl U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

21. Er wordt een winnaar getrokken uit alle consumenten van koffievoordeel.nl & koffiemarkt.be