Winkelwagen samenvoegen?

Welkom terug! Er zitten nog enkele artikelen in jouw winkelwagen van je vorige bezoek. Wil je deze artikelen toevoegen aan jouw huidige bestelling?

Voorwaarden die gelden voor het abonnement van Koffievoordeel

DEELNEMENDE PRODUCTCATEGORIEËN

Gran Maestro Italiano koffiebonen en nespresso compatible capsules.
Celeste D"Oro koffiebonen

ABONNEMENTSDUUR

Vrijblijvend: geen minimale duur. Het abonnement van Koffievoordeel heeft een onbepaalde looptijd die ingaat op de datum van activering. De opzegtermijn bedraagt 1 maand en geldt voor beide partijen.

UITSTAPTARIEF

Niet van toepassing.

BEËINDIGING, PAUZERING OF AANPASSING FREQUENTIE MOGELIJK VIA

Geef je wensen door in het gedeelte ‘Abonnement' in de categorie 'Mijn account' of e-mail naar contact@koffievoordeel.nl of contact opnemen met de klantenservice van Koffievoordeel via 030-3200092.

LEVERINGSKOSTEN

Vanaf 40 euro gratis, voor bestellingen met een totaalwaarde onder 40 euro zijn de leveringskosten €4,99.

TOEPASSELIJKE KORTING

Op de via jouw abonnement bestelde producten ontvangt u direct een korting van 10% of 5%. Afhankelijk van het abonnement.

MINIMUM KWANTITATIEF AANTAL PRODUCTEN PER BESTELLING

N.v.t.

FREQUENTIE ZENDINGEN

Naar keuze van de consument  (mogelijkheden 1 keer per maand, 1 keer per kwartaal of 2 maal per jaar).

BESCHIKBARE BETAALMETHODES

AfterPay

GARANTIE

https://www.koffievoordeel.nl/100-procent-tevredenheidsgarantie

1. Sluiting van de overeenkomst
De fasen voor het sluiten van de overeenkomst voor het abonnement van Koffievoordeel worden duidelijk aangegeven op de website. De overeenkomst wordt gesloten door middel van selectie door de consument, het daarna klikken op de daarvoor bestemde ‘akkoord’-knop en de door Koffievoordeel verzonden ontvangstbevestiging via e-mail waarin alle gegevens worden vermeld van het gekozen abonnement van Koffievoordeel. 
De levering voor het abonnement van Koffievoordeel kan alleen worden uitgevoerd vanuit en voor de volgende gebieden: Nederland. 
De consument die de overeenkomst sluit, verklaart dat hij ouder is dan 18 jaar.

2. Registratie op de website
Om gebruik te maken van het abonnement is registratie met "gebruikersnaam" en "wachtwoord" verplicht. Zonder registratie is het niet mogelijk om de overeenkomst te sluiten zoals vermeld onder punt 1. De consument dient een gebruikersnaam en wachtwoord, die hij gebruikt om zich in te schrijven op de website, zorgvuldig te kiezen en te beschermen tegen bijvoorbeeld verlies en ongeoorloofde inzage door derden en is zelf verantwoordelijk voor een activiteit of actie die wordt ondernomen met zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord. De consument zal Koffievoordeel onmiddellijk nadat hij kennis krijgt of had kunnen krijgen van oneigenlijk gebruik (uiterlijk binnen 24 uur) in kennis stellen van dat ongeoorloofd gebruik, of van enige andere inbreuk op de beveiliging. De consument zal regelmatig controleren of van oneigenlijk gebruik sprake is. Koffievoordeel is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of schade die voortvloeit uit de niet-naleving van deze bepalingen door de consument.

3. Prijzen en actiecodes. 
De genoemde prijzen zijn inclusief btw, die ook wordt gespecificeerd op de factuur die wordt verstrekt voor de aankoop van het product. 
Indien van toepassing, zijn de actiecodes die door Koffievoordeel en haar partners worden aangeboden alleen geldig voor de producten en in de periode die telkens wordt vermeld. De actiecodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld en kunnen niet in combinatie met andere kortingen of actiecodes worden gebruikt. Om gebruik te maken van de kortingen en/of aanbiedingen in verband met de actiecodes, dienen deze te worden ingevuld in de daarvoor bestemde ruimte op het moment van aanmelding bij het abonnement van Koffievoordeel op de website. Indien dit niet gebeurt, kan de aanmelding niet worden geannuleerd of vernieuwd om de actiecode te kunnen gebruiken. Een actiecode kan ook niet later met terugwerkende kracht worden gebruikt en bij verondersteld misbruik mogen kortingscodes en/of acties worden gestaakt/geannuleerd.

4. Wijziging van het type levering en aflevering
Koffievoordeel verzendt tenminste elke 6 maanden op vooraf bepaalde data aan de consument de levering van koffie die is bepaald voor het abonnement van Koffievoordeel, evenals de eventuele extra hoeveelheden die zijn aangevraagd bij de aanmelding voor het abonnement van Koffievoordeel. De consument mag het type koffie alleen kosteloos wijzigen via de website en/of door contact op te nemen met de Klantenservice, indien hij dat toen ten minste twee dagen (48 uur) voorafgaand aan de verzenddatum van de levering. De ontvangstbevestiging van de wijziging van de levering is in te zien in het gedeelte ‘Abonnement' in de categorie 'Mijn account'.

5. Verzending van de producten
Koffievoordeel voert de eerste verzending van de door de consument bestelde producten uit via een koerier naar het adres dat door de consument is vermeld en in principe binnen 24 werkuur na sluiting van de overeenkomst. De levering geschiedt doorgaans binnen 3 werkdagen. De daaropvolgende leveringen vinden elk half jaar, kwartaal, tweemaandelijks of elke maand plaats op vooraf bepaalde data in overeenstemming met het gekozen abonnement van Koffievoordeel. De vermelde leveringstijden van de producten gelden ter indicatie. Indien de wijziging van de levering door de consument wordt doorgegeven twee dagen voorafgaand aan de verzenddatum van die levering, wordt de kennisgeving van wijziging binnen 48 werkuren verwerkt, zodat de leveringen na die kennisgeving worden uitgevoerd op basis van de producten die de consument heeft besteld.

6. Facturering 
Voor elke bestelling van particuliere consumenten wordt een factuur verstrekt. Voor het opstellen van de factuur wordt gebruik gemaakt van de informatie die de consument heeft verstrekt bij de bestelling. Na verstrekking van de factuur kan deze niet meer worden veranderd. Bij het bestellen moet worden vermeld of het verzendadres afwijkt van het factuuradres.

7. Opschorting / ontbinding
Indien enige levering van goederen voor het abonnement van Koffievoordeel niet wordt betaald door de consument, heeft Koffievoordeel het recht om verdere leveringen op te schorten. Indien na een betalingsherinnering ook niet wordt betaald door de consument, heeft Koffievoordeel het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Deze ontbinding laat de aanspraak op betaling van de reeds geleverde goederen en aanspraak op schadevergoeding onverlet.